ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ สล็อตโรม่า.cc มีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนด ซึ่งเป็นตัวแทน ของความเห็นชอบ ระหว่าง สล็อตโรม่า.cc ซึ่งต่อไปนี้นั้น เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือ บริษัทกับผู้เล่น ลูกค้า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่เข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ สล็อตโรม่า.cc รวมถึงการดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ลงในอุปกรณ์มือถือ หรือแท็ปเล็ต ตลอดจนการเปิดบัญชีใช้งาน ของเว็บไซต์ จะเท่ากับว่าลูกค้านั้น ยอมรับหลักเกณฑ์ และกฎ กติกาต่าง ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้ โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

1.ข้อมูลของเว็บไซต์ของเราได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง 

ข้อความใด ๆ จากข้อกำหนด ที่มีคำว่า เรา ของเรา ทางเรา หรือเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับ สล็อตโรม่า.cc ซึ่งท่าน ได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้ ในเบื้องต้นแล้ว

2.การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

สล็อตโรม่า.cc ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง อัพเดท แก้ไข และปรับปรุง กฎกติกา ทุกข้อเหล่านี้ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดใด ๆ ก็ตาม ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สล็อตโรม่า.cc ลูกค้าต้องรับผิดชอบ ต่อการตรวจสอบเงื่อนไข ในปัจจุบัน ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์นั้น ได้ขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบทำการข้อบังคับ กฎระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงซอฟต์แวร์ ทุกขั้นตอนในการให้บริการ ของเว็บไซต์ เป็นประจำต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

สล็อตโรม่า.cc ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล โปรโมชั่น รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดต่อๆ จากกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากทางเราโดนไม่แจ้งให้ท่านได้ทราบล่วงหน้า

หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ครั้งล่าสุด ลูกค้าสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่หากลูกค้ายังคงใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากมีการประกาศข้อบังคับใหม่ ซึ่งหมายความว่าลูกค้ารับรู้และยินยอมในผลข้อบังคับนั้นๆ

3.ข้อบังคับทางกฎหมาย

3.1 ในกรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องการเป็นผู้ใช้งานหรือลูกค้า จะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ซอฟแวร์ของเกมตั้งอยู่ เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ทาง สล็อตโรม่า.cc จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารใดๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้ใช้งานได้ทุกเวลา หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้งานต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเราสามารถระงับบัญชีหรือปฎิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้าได้

3.2 ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า สล็อตโรม่า.cc ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ลูกค้าได้ การรับประกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายหรือให้บริหารเว็บไซต์ต่อลูกค้าได้ ลูกค้าใช้บริการจากเว็บไซต์รวมถึงใช้ดุลยพินิจของตนเอง และความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบเอง รวมทั้งตัดสินใจเองว่า การใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันในเขตอำนาจของศาลตนเองหรือไม่

3.3 สล็อตโรม่า.cc ไม่มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ลูกค้าพำนักอาศัยอยู่ ลูกค้าแสดงความยืนยันรับประกันและยินยิมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

4.การเปิดบัญชี

4.1 ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของทางเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิกก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่านและเข้าใช้งานได้ในภายหลัง

4.2 สำหรับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกจะต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ได้ ทางเราอาจจะทำการระงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรือถาวร หรืออาจระงับบัญชีของท่านหากไม่ทำตามกติกาที่กำหนด

4.3 ผู้ใช้งานยืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งานครบถ้วนและเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการกับธุรกรรมหรือการปิดบัญชีของผู้ใช้งาน

4.4 หากผู้ใช้งานมีคำถาม หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิก สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง [email protected] ของเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4.5 ลูกค้า 1 ท่านสามารถดปิดบัญชี(สมัครสมาชิก)กับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากมีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเว็บไซต์ตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโฆษะและทำการปิดบัญชีทันที

5.ข้อบังคับในด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

5.1 ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ลูกค้าต้องยอมรับและยินยอมว่า ท่านต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องและมีสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งท่านได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวเพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน มีกำไรหรือติดลบ ท่านไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น รวมถึงท่านได้ทราบถึงกติกา กฎเกณฑ์และกระบวนการให้บริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใดๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

5.2 ในการที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าท่านได้ให้สิทธิ์แก่เราในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เป็นระยะ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการตรวจสอบที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

6.ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

6.1 การเดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ สล็อตโรม่า.cc จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้

6.2 การเดิมพันจะสามารถใช้ได้หากทำการใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่าน

6.3 ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการในการทำ ภายใต้ชื่อ เลขที่บัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งสิ้นโดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยท่านเองหรือไม่

6.4 ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของท่านถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันจากทางเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของท่าน

6.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ สล็อตโรม่า.cc และถือว่าเป็นหลักฐานในยการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด รวมทั้งเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมการเงินของท่าน

6.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดยท่าน จะถูกตัดสินโดย สล็อตโรม่า.cc ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่าน

6.7 การวางเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ สล็อตโรม่า.cc ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

6.8 ท่านยอมรับและเห็นด้วยกับเราว่าระบบ Wap อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที

7.ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

7.1 เงินที่ฝากในบัญชีของคุณไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

7.2 สล็อตโรม่า.cc จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ท่านจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีที่ได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่าข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ส เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน

7.3 ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ ที่ยอดเงินในบัญชีของท่านมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่ทางเราได้กำหนดไว้

7.4 ท่านจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าไปในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกไว้ก่อนหน้ากับเรา

7.5 จำนวนการจ่ายของเกมอิเล็กทรอนิกส์ จะจ่ายสูงสุด 200,000 บาทต่อบิล