นโยบายการคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภค

สำหรับนโยบายที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ อ้างถึง สล็อตโรม่า.cc กลุ่มในเครือข่ายของเรา, ของเรา, ทางเรา, เว็บไซต์ของเรา ให้หมายถึงกลุ่มบริษัทในเครือข่ายของ สล็อตโรม่า.cc ที่เอ่ยถึง ท่าน, คุณ, ผู้เล่น, ลูกค้า ให้หมายถึง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดของเรา และได้มอบข้อมูลส่วนตัวให้ทางเรา

                ดังนั้น สล็อตโรม่า.cc จึงให้ความสำคัญในด้านการเคารพสิทธิกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน โดยได้กำหนดระเบียบ นโยบาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงานของเรา ด้วยมาตรการรักษาควงามปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นที่ทาง สล็อตโรม่า.cc ได้รับจะถูกนำไปใช้ อย่างถูกต้อง ตรงความต้องการของท่าน

 1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

                 นโยบายฉบับนี้ ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ/และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมาย ของท่าน

2. ข้อมูลที่ได้มา

                ข้อมูลส่วนตัวที่เรา จะขอเพิ่มจากท่าน เพื่อการใช้งานในอนาคต รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านได้มอบให้กับทางเรา เมื่อได้กรอกข้อมูล เพื่อการลงทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ ที่มอบให้ผ่านทางเว็บไซต์ และอีเมล การแลกเปลี่ยนข้อความผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของเว็บไซต์เรา การตอบแบบสอบถาม ที่เราทำขึ้นนั้น เป็นระยะ ประวัติการทำการ การดำเนินการทั้งหมด เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องว่า จะถูกประมวลผล โดยเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น ข้อมูลการเข้าใช้บริการ และข้อมูลแบบละเอียด รวมถึงข้อมูลของประวัติการใช้งานเว็บไซต์ กิจกรรมต่าง ๆ และประวัติการดำเนินการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ได้บันทึกไว้

 • ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มอบให้เรา เมื่อได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อการลงทะเบียนใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้มอบให้ผ่านทางเว็บไซต์
 • การแลกเปลี่ยนข้อความ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของเว็บเรา
 • การตอบแบบสอบถาม ที่เราได้ทำขึ้นเป็นระยะ ๆ
 • ประวัติการดำเนินการทั้งหมด เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะถูกประมวลผล โดยเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น
 • ข้อมูลการเข้าใช้บริการ และข้อมูลแบบละเอียด รวมถึงข้อมูลของ ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ประวัติการดำเนินการต่าง ๆ และกิจกรรมต่างๆ บนเน็ตเวิร์ค ที่บันทึกไว้

3. การใช้งานข้อมูลที่ได้มา

ทางเราจะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากลูกค้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพในการบริการของเรา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • ประมวลผล และผลการดำเนินการต่าง ๆ ของเราท่าน รวมไปถึงการใช้งานธนาคาร และระบบการชำระเงินของท่าน
 • มอบการให้บริการ การดูแลการบริหารด้านการใช้งาน และการบริหารบัญชี การใช้งานของท่าน
 • การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย และการควบคุมต่าง ๆ ของประเทศฝลิตภัณฑ์ และประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
 • การสร้างบัญชี สำหรับผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อคำนวณโบนัส และรางวัลต่าง ๆ
 • ทำการกระทำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า บัญชีผู้ใช้บริการมีความมั่นคง และตรวจสอบตามความจำเป็น
 • วิเคราะห์กิจกรรม การใช้งานของผู้ใช้ เพื่อประเมินวิเคราะห์ทางการตลาด
 • มอบข้อมูลให้กับผู้ให้บริการ ที่ได้ทำการลงทะเบียน (สมัครสมาชิก) เกี่ยวกับการโฆษณาข้อเสนอต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ หรือการมอบข้อมูล ให้กับพาร์ทเนอร์ธุรกิจ ให้กับผู้ใช้บริการนี้ ได้รับข่าวสารโฆษณาดังกล่าว
 • วิเคราะห์และศึกษาการดำเนินการ เพื่อมีเป้าหมาย ในการป้องกันการฉ้อโกง แผนการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย และการฟอกเงิน

4. เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

                เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ในการประมวลผลข้อมูล ที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูล นอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ และเราได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นระยะ ๆ ตามความจำเป็น และเหมาะสม

5. ข้อมูลการโฆษณา

                หากคุณลูกค้าเลือก ที่จะไม่รับโฆษณา เราอาจมีการใช้ข้อมูล ส่วนตัวบางส่วนของคุณ ซึ่งรวมถึงอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อมอบข้อความการโฆษณา การบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่คาดว่าคุณจะสนใจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

                คุณควรรับทราบด้วยว่า การได้รับรางวัล หรือเงินที่ได้จากเรา คุณได้ยินยอมให้ ชื่อ-สกุล และรูปภาพของคุณ เพื่อทำโปรโมชั่น และการโฆษณา โดยไม่ขออนุญาติเพิ่มเติม ยกเว้นที่ถูกห้ามไว้ โดยกฎหมาย

6. ท่านจะติดต่อเรา และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

                หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเรา ผ่านช่องทาง [email protected] (คลิก)